Kraftig prisfall på råolje

Publisert:

Energivarene trakk i ulike retninger da produsentprisindeksen (PPI) i november falt for første gang på trekvart år. En økning i strømprisen ble overskygget av et kraftig oljeprisfall.

Nedgangen i oljeprisen gjennom senhøsten 2018 kulminerte i et lokalt bunnpunkt i slutten av november, viser nye tall fra Produsentprisindeksen.

Prisen på et fat nordsjøolje falt til under 60 dollar for første gang på ett år, og den opphentingen som har funnet sted det siste året, ble langt på vei reversert.

Motstridende oljespådommer, entydig utfall

Et uventet overskudd i amerikanske råoljelagre trekkes av hegnar.no fram som én årsak til oljeprisfallet. På forhånd var det ventet en økning i den internasjonale oljeprisen, blant annet som følge av USAs sanksjoner overfor Irans oljeeksport, som trådte i kraft 4. november.

Enkelte dispensasjoner til viktige oljeimportører har bidratt til at denne økningen likevel ikke ble så stor som antatt. En ustabil oljepris ble i alle tilfelle predikert for høsten 2018, og i dette stykket fikk analytikerne rett. Oljeprisfallet på over 16 prosent denne måneden står òg i kontrast til samme periode i fjor, da et kraftig prishopp på råolje ga en sterk oppgang i PPI.

Figur 1. Prisindekser. 2010=100

PPI totalt Utvinning av råolje
Jan. 2010 91.88 91.1
Feb. 2010 93.78 91.7
Mar. 2010 95.98 98.02
Apr. 2010 99.35 104.43
Mai 2010 98.88 99.08
Jun. 2010 101.08 100.44
Jul. 2010 101.11 99.12
Aug. 2010 101.44 97.88
Sept. 2010 101.11 97.71
Okt. 2010 101.15 100.74
Nov.2010 104.69 105.85
Des. 2010 109.54 113.92
Jan. 2011 112.26 118.32
Feb. 2011 113.61 124.25
Mar. 2011 116.48 133.38
Apr. 2011 119.22 139.82
Mai 2011 116.66 132.04
Jun. 2011 115.59 131.3
Jul. 2011 117.41 133.04
Aug. 2011 114.44 125.78
Sept. 2011 116.52 132.56
Okt. 2011 116.63 128.8
Nov.2011 118.22 132.7
Des. 2011 118.49 131.77
Jan. 2012 121.09 137.5
Feb. 2012 122.31 141.26
Mar. 2012 124.13 148.41
Apr. 2012 122.16 143.23
Mai 2012 119.54 134.12
Jun. 2012 115.4 119.33
Jul. 2012 116.75 129.49
Aug. 2012 119.46 138.97
Sept. 2012 118.16 133.53
Okt. 2012 118.61 131.6
Nov.2012 118.2 130.09
Des. 2012 118.17 128.76
Jan. 2013 118.21 130.77
Feb. 2013 118.87 133.74
Mar. 2013 119.94 130.13
Apr. 2013 120.23 123.41
Mai 2013 117.57 122.97
Jun. 2013 117.41 125.97
Jul. 2013 120.26 135.45
Aug. 2013 121.44 137.95
Sept. 2013 122.01 138.47
Okt. 2013 121.31 134.87
Nov.2013 121.95 121.95
Des. 2013 123.9 141.08
Jan. 2014 124.43 138.81
Feb. 2014 123.57 139.01
Mar. 2014 120.03 133.62
Apr. 2014 119.43 133.62
Mai 2014 118.37 135.5
Jun. 2014 118.87 140.32
Jul. 2014 118.23 137.46
Aug. 2014 117.41 131.46
Sept. 2014 117.4 129.07
Okt. 2014 117.17 119.95
Nov.2014 113.93 111.93
Des. 2014 114.18 93.64
Jan. 2015 108.98 78
Feb. 2015 111.3 92.95
Mar. 2015 112.76 93.95
Apr. 2015 112.78 98.95
Mai 2015 112.72 102.78
Jun. 2015 113.05 104.84
Jul. 2015 110.45 97.44
Aug. 2015 105.71 81.59
Sept. 2015 105.51 83.92
Okt. 2015 106.12 84.9
Nov.2015 106.57 83.4
Des. 2015 101.8 70.57
Jan. 2016 97.26 57.89
Feb. 2016 94.7 60.77
Mars.2016 95.9 70.24
Apr. 2016 96.63 73.86
Mai 2016 99.27 81.64
Jun. 2016 102.08 87
Jul. 2016 102.5 82.13
Aug. 2016 100.69 80.44
Sept. 2016 99.12 81.68
Okt. 2016 101.32 87.32
Nov.2016 103.86 82.02
Des. 2016 109.19 96.98
Jan. 2017 109.54 97.43
Feb. 2017 112.52 96.31
Mar. 2017 111.35 93.63
Apr. 2017 109.03 95.83
Mai 2017 108.13 91.29
Jun. 2017 105.37 82.57
Jul. 2017 104.3 83.44
Aug. 2017 104.75 84.94
Sept. 2017 107.75 90.8
Okt. 2017 110.4 95.18
Nov.2017 113.98 106.03
Des. 2017 117.23 117.23
Jan. 2018 120.89 113.82
Feb. 2018 117.82 105.68
Mar. 2018 118.42 108.31
Apr. 2018 122.33 117.35
Mai 2018 123.78 130.49
Jun. 2018 126.5 128.11
Jul. 2018 127.85 127.52
Aug. 2018 128.55 128.6
Sept. 2018 130.45 136.46
Okt. 2018 135.2 139.07
Nov.2018 130.97 116.14

Målt i norske kroner falt oljeprisen noe mindre enn på verdensmarkedet denne måneden, ettersom krona svekket seg litt mot dollaren fra oktober til november. Den totale produsentprisindeksen falt likevel betydelig i november, med 3,2 prosent. Ikke på snaue to år har indeksen falt like kraftig på én måned. Også da skyldtes nedgangen et oljeprisfall på omkring 17 prosent.

Gassprisene sank også fra oktober til november, men fallet var marginalt sammenlignet med olja. I vintermånedene er gjerne gassetterspørselen stor på kontinentet, og dette kan ha bidratt til det svært moderate prisfallet i et ellers ustabilt petroleumsmarked. 

Dyrere kraft i november

Norges vassdrags- og energidirektorat har uke for uke meldt om kraftprisøkning i november, en økning som kan ses igjen i delindeksen for elektrisk kraft i PPI. Prisvekst er normalt for årstida, men oppgangen kommer likevel i kjølvannet av et heller unormalt mønster sommer og tidlig høst 2018, med høye priser midtsommers og prisnedgang utover høsten.

Når prisen igjen øker i november, skyldes det blant annet redusert kjernekraftkapasitet i Sverige, vedvarende lite vindkraftproduksjon i Skandinavia, økte priser på CO2-kvoter, og prognoser for kaldere vær. Prisindeksen for kraft ligger nå nesten 40 prosent høyere enn den gjorde for ett år siden, på tross av nedgang tidligere i høst. Med en økning på 8,4 prosent fra oktober til november dempet den fallet i den totale produsentprisindeksen denne måneden.

Kontakt