KPI opp 1,5 prosent siste tolv måneder

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,5 prosent fra september 2018 til september 2019, mens KPI-JAE økte 2,2 prosent i samme periode. Fra august til september 2019 gikk KPI opp 0,5 prosent, mens KPI-JAE gikk opp 0,6 prosent.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1
Sep. 2019 1.5 2.2

Fra august til september 2019 økte KPI  med 0,5 prosent. Klær og skotøy var den største bidragsyteren til oppgangen, med en prisøkning på 7 prosent fra august til september. Møbler og boligtekstiler viste også prisoppganger i september etter en gjennomgående salgsaktivitet forrige måned. I tillegg økte prisene på flyreiser i samme periode.

I motsatt retning trakk prisene på strøm og biler. Elektrisitet inkludert nettleie viste en prisnedgang på 3,2 prosent fra august til september, mens bilprisene falt med 1,6 prosent. Det ble i tilsvarende periode også målt prisnedganger for både matvarer og restauranttjenester.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

August 2019 - september 2019 August 2018 - september 2018
Andre varer og tjenester 0 -0.1
Hotell- og restauranttjenester -0.7 0.1
Utdanning 3.5 4.8
Kultur og fritid -0.1 0.5
Post- og teletjenester -0.5 0
Transport 0.3 0
Helsepleie -0.4 -0.2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 4.4 3.6
Bolig, lys og brensel -0.3 0.2
Klær og skotøy 7 5.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 0
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.6 -0.4
Totalindeks KPI - JAE 0.6 0.5
Totalindeks KPI 0.5 0.6

Tolvmånedersvekst: Høyere priser på flyreiser

Tolvmånedersveksten i KPI for september 2019 var 1,5 prosent. Veksten i KPI skyldes først og fremst økte priser på flyreiser og beregnet husleie for bolig, med prisoppganger på henholdsvis 25,5 og 1,8 prosent fra september 2018 til september 2019. Andre faktorer som bidro til oppgangen i KPI var økte priser på drift av personlige transportmidler og kulturtjenester.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie viste en nedgang på 12 prosent i samme periode og medvirket til å dempe tolvmånedersveksten i KPI.

Strømprisene trakk ned veksttakten siste tolv måneder

Den løpende tolvmånedersveksten i KPI gikk fra 1,6 prosent i august til 1,5 prosent i september. Nedgangen i tolvmånedersveksten i KPI var hovedsakelig drevet av prisutviklingen på strøm. Fra august til september 2019 viste elektrisitet inkludert nettleie et prisfall på 3,2 prosent, mot kun 0,2 prosent nedgang i tilsvarende periode i fjor. I tillegg bidro prisutviklingen på biler og restauranttjenester til nedgangen i tolvmånedersveksten.

I motsatt retning trakk prisutviklingen på passasjertransport med fly, som viste en økning på 7,8 prosent fra august til september i år, mot en prisnedgang på 2 prosent samme periode i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,2 prosent i september, en oppgang på 0,1 prosentpoeng fra august.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. September 2018 - September 2019

September 2018 - september 2019
Andre varer og tjenester 1.3
Hotell- og restauranttjenester 1.4
Utdanning 3.5
Kultur og fritid 1.7
Post- og teletjenester 3.1
Transport 3.3
Helsepleie 3.8
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 2.6
Bolig, lys og brensel -0.1
Klær og skotøy 1.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.8
Totalindeks KPI - JAE 2.2
Totalindeks KPI 1.5