Tilbudspriser ga nedgang i KPI

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 1,6 prosent fra august 2018 til august 2019, mens KPI-JAE økte 2,1 prosent i samme periode. Fra juli til august 2019 gikk KPI ned 0,7 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,6 prosent.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3
Juni 2019 1.9 2.3
Juli 2019 1.9 2.2
Aug. 2019 1.6 2.1

Fra juli til august 2019 falt KPI med 0,7 prosent. De viktigste bidragsyterne til nedgangen i KPI var reduserte priser på flyreiser, samt matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Passasjertransport med fly viste et prisfall på 21,1 prosent i august, en utvikling ikke ulik august tidligere år. Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 2,4 prosent samme periode:

- Det ble i august observert tilbudsaktivitet på en rekke varer som kan knyttes til skolestart, som f.eks. ulike typer pålegg til nisten og diverse mellommåltider. I tillegg viste sjokolade og ferdigmiddag reduserte priser, forklarer Janne Myklebust, rådgiver i SSB.

Også i år ble det registrert tilbudsaktivitet for møbler i august. Gruppen møbler, tepper og annet gulvbelegg viste en prisnedgang på 5,4 prosent, og bidro dermed til en nedgang i KPI.

Tannhelsetjenester trakk i motsatt retning og dempet nedgangen i KPI, med en prisoppgang på 7,2 prosent fra forrige måling i januar.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Juli 2019 - august 2019 Juli 2018 - august 2018
Andre varer og tjenester 0 0.2
Hotell- og restauranttjenester 0.4 0.7
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.2 0.7
Post- og teletjenester 1.2 0.1
Transport -2.3 -2
Helsepleie 2.2 -0.1
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -3.4 -3.2
Bolig, lys og brensel 0.4 0.3
Klær og skotøy 0.7 3.4
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk -0.1 -0.1
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -2.4 -1.6
Totalindeks KPI - JAE -0.6 -0.5
Totalindeks KPI -0.7 -0.4

KPI opp 1,6 prosent siste 12 måneder

Tolvmånedersveksten i KPI for august 2019 var 1,6 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra juli. Den største bidragsyteren bak samlet prisoppgang siste tolv måneder var beregnet husleie for bolig, med en prisøkning på 1,8 prosent fra august 2018 til august 2019. I tillegg bidro oppgang i priser på restauranttjenester og flyreiser til tolvmånedersendringen.

I motsatt retning bidro strømprisene til å dempe tolvmånedersveksten. Fra august 2018 til august 2019 viste elektrisitet inkludert nettleie en prisnedgang på 9,3 prosent.

Nedgang i tolvmånedersveksten

Tolvmånedersveksten i KPI gikk ned 0,3 prosentpoeng fra juli til august 2019. Endringen i tolvmånedersveksten skyldes i hovedsak nedgang i prisene på klær og matvarer. Fra juli til august 2019 viste klær en prisoppgang på 1,1 prosent, mot en prisoppgang på 4,2 prosent tilsvarende periode i 2018. Matvareprisene viste en kraftigere prisnedgang i august 2019, sammenlignet med august 2018.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,1 prosent i august, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra juli.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. August 2018 - august 2019

August 2018 - august 2019
Andre varer og tjenester 1.2
Hotell- og restauranttjenester 2.3
Utdanning 4.8
Kultur og fritid 2.3
Post- og teletjenester 3.6
Transport 3
Helsepleie 4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.8
Bolig, lys og brensel 0.3
Klær og skotøy -0.6
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.5
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 0.9
Totalindeks KPI - JAE 2.1
Totalindeks KPI 1.6