KPI ned 0,3 prosent i mai

Publisert:

Konsumprisindeksen (KPI) steg 2,5 prosent fra mai 2018 til mai 2019, mens KPI-JAE økte 2,3 prosent i samme periode. Fra april til mai 2019 gikk KPI ned 0,3 prosent, mens KPI-JAE gikk ned 0,2 prosent.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

KPI KPI-JAE
Mai 2017 2.1 1.6
Juni 2017 1.9 1.6
Juli 2017 1.5 1.2
Aug. 2017 1.3 0.9
Sep. 2017 1.6 1
Okt. 2017 1.2 1.1
Nov. 2017 1.1 1
Des. 2017 1.6 1.4
Jan. 2018 1.6 1.1
Feb. 2018 2.2 1.4
Mar. 2018 2.2 1.2
Apr. 2018 2.4 1.3
Mai 2018 2.3 1.2
Juni 2018 2.6 1.1
Juli 2018 3 1.4
Aug. 2018 3.4 1.9
Sep. 2018 3.4 1.9
Okt. 2018 3.1 1.6
Nov. 2018 3.5 2.2
Des. 2018 3.5 2.1
Jan. 2019 3.1 2.1
Feb. 2019 3 2.6
Mar. 2019 2.9 2.7
Apr. 2019 2.9 2.6
Mai 2019 2.5 2.3

Fra april til mai 2019 gikk KPI ned 0,3 prosent. Det var spesielt priser på flyreiser og matvarer som bidro til månedsendringen. Passasjertransport med fly viste et prisfall på 16,8 prosent, etter en større oppgang i forbindelse med påsken forrige måned. Videre bidro matvareprisene med en nedgang på 0,9 prosent fra april til mai. Dette er tredje måned på rad med prisnedgang på matvarer. Strømprisene gikk også ned i mai.

Nedgangen i KPI ble dempet av en prisøkning på klær, hvor det ble målt en oppgang på 1,8 prosent fra april til mai. Prisene på hotell- og restauranttjenester, samt drivstoff steg også i samme periode. 

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

April 2019 - mai 2019 April 2018 - mai 2018
Andre varer og tjenester -0.2 -0.1
Hotell- og restauranttjenester 0.9 0.1
Utdanning 0 0
Kultur og fritid 0.1 0
Post- og teletjenester 0.4 -0.1
Transport -1.2 0.6
Helsepleie 0.3 0.4
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo -0.9 -0.3
Bolig, lys og brensel -0.1 -0.5
Klær og skotøy 1.7 2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 0 0.2
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer -0.9 0.1
Totalindeks KPI - JAE -0.2 0.2
Totalindeks KPI -0.3 0.1

Nedgang i tolvmånedersveksten

Tolvmånedersveksten i KPI for mai 2019 var 2,5 prosent, ned 0,4 prosentpoeng fra april. Det var særlig utviklingen i prisene på flyreiser og matvarer som bidro til en svakere veksttakt. Passasjertransport med fly viste en prisnedgang på 16,8 prosent fra april til mai i år, mot en 3,1 prosents nedgang i fjor. Prisene på matvarer falt 0,9 prosent fra april til mai i år, mens de steg 0,5 prosent samme periode i fjor.

Strømprisene viste en svakere månedsnedgang i år sammenlignet med nedgangen fra april til mai i fjor. Dette var med på å trekke utviklingen i tolvmånedersveksten opp.

Strømprisene var for øvrig den største bidragsyteren til samlet vekst i KPI siste tolv måneder. I tillegg bidro restauranttjenester og tjenester knyttet til fritid og kultur til tolvmånedersveksten.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,3 prosent i mai, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra april.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Mai 2018 - mai 2019

Mai 2018 - mai 2019
Andre varer og tjenester 1.4
Hotell- og restauranttjenester 3.1
Utdanning 4.8
Kultur og fritid 4.2
Post- og teletjenester 2.9
Transport 2.8
Helsepleie 2
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo 1.8
Bolig, lys og brensel 3.5
Klær og skotøy 0.2
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk 2.9
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 1
Totalindeks KPI - JAE 2.3
Totalindeks KPI 2.5