Energivarer løftet prisveksten

Publisert:

Et halvt år er gått siden siste nedgang i produsentprisindeksen for utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning (PPI). Tross nedgang i oljeprisen globalt økte prisene på norske energivarer og dermed også totalindeksen i august.

I tråd med øvrige rekorder som ble slått sommeren 2018, nådde produsentprisindeksen i august sitt høyeste nivå siden serien startet ved årtusenskiftet. Også juni og juli hadde rekordhøye noteringer. Sist indeksen var på noenlunde tilsvarende nivå var i januar 2014, før oljeprisfallet som preget verdensøkonomien de følgende åra.

Svekket krone ga oljeprisvekst

Etter et par måneder med moderat fall i oljeprisen snudde utviklinga i august, da indeksen for oljeutvinning økte med snaue 0,9 prosent. Dette til tross for at oljeprisen på verdensmarkedet gikk noe ned i samme periode. Avviket har sin årsak i valutaeffekter. Krona har de siste månedene svekket seg mot dollaren, og fra juli til august bidro kursendringa til et løft i oljeprisen regnet i norske kroner, en prisstigning som ikke gjenspeiles på det internasjonale markedet der prisen stadig måles i dollar.

Gassprisen målt i dollar økte marginalt fra juli til august. Målt i norske kroner var økningen mer markant. Også her skyldes avviket den endrede valutakursen.

Kraftig vekst for energivarer

Råolje, naturgass, elektrisitet og raffinert petroleum har vært toneangivende for den totale produsentprisindeksen, og august 2018 var intet unntak. Tross prisnedgang i flere viktige bransjer, som næringsmiddelindustrien og metallindustrien, løftet energivarene totalindeksen. Når PPI totalt i august 2018 lå nær 23 prosent høyere enn i samme måned året før, skyldes det en kraftig vekst det siste året innenfor både energiråvarer, raffinerte petroleumsprodukter og kraftforsyning, alle med et prishopp de siste tolv månedene på mellom 44 og 66 prosent.

Figur 1. Prisindekser, 2000 = 100

PPI total PPI eksklusive energivarer Energivarer
Des. 1999 92.11 97.15 84.97
Jan. 20012000 92.57 97.48 85.61
Feb. 2000 95.78 98.4 92.07
Mar. 2000 96.84 98.79 94.08
Apr. 2000 91.86 98.88 81.91
Mai 2000 99.29 100.02 98.25
Jun. 2000 100.34 100.27 100.44
Jul. 2000 99.48 100.24 98.4
Aug. 2000 101.87 100.69 103.53
Sept. 2000 107.6 101.03 116.91
Okt. 2000 107.15 101.47 115.2
Nov. 2000 108.01 101.37 117.42
Des. 2000 99.23 101.38 96.19
Jan. 2001 95.43 101.53 88.95
Feb. 2001 99.68 102.23 96.27
Mar. 2001 97.82 102.32 92.72
Apr. 2001 99.59 102.6 95.78
Mai 2001 104.35 102.88 104.43
Jun. 2001 104.65 102.85 105.03
Jul. 2001 98.25 102.05 93.76
Aug. 2001 99.49 101.31 96.74
Sept. 2001 99.09 101.29 96.01
Okt. 2001 90.96 101.02 81.04
Nov. 2001 87.87 100.74 75.52
Des. 2001 87.56 100.43 75.2
Jan. 2002 89.27 101.05 77.65
Feb. 2002 90.82 100.8 80.45
Mar. 2002 95.81 100.82 88.86
Apr. 2002 97.69 100.72 92.12
Mai 2002 96.34 100.26 90.17
Jun. 2002 91.67 99.81 82.6
Jul. 2002 91.36 99.24 82.5
Aug. 2002 93.83 98.78 86.99
Sept. 2002 96.7 98.85 91.79
Okt. 2002 95.65 98.25 90.46
Nov. 2002 90.61 98.54 81.72
Des. 2002 96.4 98.59 91.48
Jan. 2003 99.89 98.21 98.33
Feb. 2003 101.49 98.67 100.9
Mar. 2003 100.19 99.25 97.96
Apr. 2003 92.69 99.59 83.68
Mai 2003 91.99 99.51 82.44
Jun. 2003 94.4 100.04 86.45
Jul. 2003 97.39 100.39 91.71
Aug. 2003 99.72 100.39 96.07
Sept. 2003 96.51 100.65 89.83
Okt. 2003 97.92 101 92.15
Nov. 2003 97.65 101.62 91.11
Des. 2003 96.94 101.79 89.63
Jan. 2004 99.31 102.28 93.46
Feb. 2004 100.2 103.55 94
Mar. 2004 103.88 103.98 100.23
Apr. 2004 104.17 104.61 100.23
Mai 2004 109.5 104.95 109.48
Jun. 2004 105.8 104.97 102.84
Jul. 2004 110.81 105.53 111.33
Aug. 2004 115.92 105.78 120.27
Sept. 2004 115.76 106.25 119.59
Okt. 2004 121.5 106.66 129.51
Nov. 2004 110.55 106.18 110.34
Des. 2004 106.44 105.75 103.33
Jan. 2005 111.24 106.45 111.53
Feb. 2005 114.82 107.78 116.93
Mar. 2005 122.04 107.58 130.29
Apr. 2005 122.38 107.88 130.65
Mai 2005 119.19 107.6 125.07
Jun. 2005 126.05 107.42 137.77
Jul. 2005 131.96 107.33 148.66
Aug. 2005 138.71 107.86 160.55
Sept. 2005 136.53 107.49 156.87
Okt. 2005 133.51 108.14 150.8
Nov. 2005 130.27 108.72 144.36
Des. 2005 132.47 109.81 147.45
Jan. 2006 139.45 110.87 159.83
Feb. 2006 138.77 112.38 157.05
Mar. 2006 140.4 112.19 160.37
Apr. 2006 147.4 113.49 172.55
Mai 2006 142.59 114.91 161.92
Jun. 2006 142.59 114 162.8
Jul. 2006 149.65 115.83 174.59
Aug. 2006 150.68 116.51 175.91
Sept. 2006 143.27 117.24 160.96
Okt. 2006 141.39 118.43 156.19
Nov. 2006 139.09 118.54 151.64
Des. 2006 138.84 118.3 151.42
Jan. 2007 132.87 119.77 139.47
Feb. 2007 134.85 121.07 141.94
Mar. 2007 137.33 121.72 145.86
Apr. 2007 139.68 122.2 149.69
Mai 2007 140.51 122.63 150.81
Jun. 2007 143.23 122.32 155.98
Jul. 2007 143.77 121.37 157.72
Aug. 2007 139.89 121.75 150.44
Sept. 2007 143.14 121.53 156.47
Okt. 2007 146.07 120.9 162.25
Nov. 2007 155.96 120.95 179.97
Des. 2007 156.21 121.24 180.17
Jan. 2008 160.06 121.57 187.42
Feb. 2008 162.26 123.55 189.65
Mar. 2008 162.9 124.51 189.91
Apr. 2008 169.5 124.74 202.66
Mai 2008 177.1 124.79 217.57
Jun. 2008 185.55 124.49 234.53
Jul. 2008 189.79 125.35 241.98
Aug. 2008 187.28 126.13 236.22
Sept. 2008 186.4 127.3 233.26
Okt. 2008 184.09 127.65 228.34
Nov. 2008 174.58 127.87 209.38
Des. 2008 165.57 127.78 191.75
Jan. 2009 166.36 127.51 193.44
Feb. 2009 162.59 127.16 186.74
Mar. 2009 162.38 126.56 186.91
Apr. 2009 161.51 125.87 185.92
Mai 2009 172.01 126.07 205.29
Jun. 2009 186.97 126.48 232.8
Jul. 2009 176.41 127.51 212.18
Aug. 2009 185.12 128.48 227.52
Sept. 2009 173.98 128.35 206.88
Okt. 2009 176.6 127.74 212.32
Nov.2009 182.87 127.71 224.02
Des. 2009 182.15 128.27 222.18
Jan. 2010 189.31 128.17 238.5
Feb. 2010 193.22 129.14 245.89
Mar. 2010 197.75 129.75 255.24
Apr. 2010 204.71 130.41 269.98
Mai 2010 203.73 131.34 266.42
Jun. 2010 208.27 131.29 276.73
Jul. 2010 208.32 132.01 275.79
Aug. 2010 209.01 132.3 276.91
Sept. 2010 208.32 132.85 274.55
Okt. 2010 208.41 132.94 274.6
Nov.2010 215.71 133.72 289.94
Des. 2010 225.7 135.07 310.52
Jan. 2011 231.3 136.07 322.86
Feb. 2011 234.07 137.57 326.99
Mar. 2011 239.99 137.79 341.67
Apr. 2011 245.64 137.94 355.8
Mai 2011 240.37 138.34 341.57
Jun. 2011 238.15 137.68 337.21
Jul. 2011 241.9 137.59 346.96
Aug. 2011 235.8 137.08 332.36
Sept. 2011 240.07 136.82 343.8
Okt. 2011 240.3 136.96 344.1
Nov.2011 243.57 136.52 353.33
Des. 2011 244.13 136.43 354.94
Jan. 2012 249.5 136.51 369.17
Feb. 2012 252 136.87 375.08
Mar. 2012 255.75 137.48 383.84
Apr. 2012 251.7 137.42 373.08
Mai 2012 246.3 137.53 358.35
Jun. 2012 237.76 138.01 334.33
Jul. 2012 240.54 137.98 341.87
Aug. 2012 246.14 136.76 359.6
Sept. 2012 243.46 137.02 351.83
Okt. 2012 244.38 136.5 355.46
Nov.2012 243.55 136.29 353.68
Des. 2012 243.48 136.11 353.88
Jan. 2013 243.56 136.13 354.05
Feb. 2013 244.91 136.13 357.65
Mar. 2013 247.11 137.28 361.02
Apr. 2013 247.73 137.18 362.88
Mai 2013 242.24 137.42 347.78
Jun. 2013 241.92 137.03 347.75
Jul. 2013 247.79 137.91 361.47
Aug. 2013 250.22 139.11 365.33
Sept. 2013 251.38 138.86 368.96
Okt. 2013 249.94 139.62 363.49
Nov.2013 251.27 139.81 366.63
Des. 2013 255.29 140.31 376.23
Jan. 2014 256.36 141.68 376.09
Feb. 2014 254.6 141.8 371.08
Mar. 2014 247.3 141.71 351.6
Apr. 2014 246.08 142.09 347.48
Mai 2014 243.9 142.2 341.36
Jun. 2014 244.91 142.17 344.17
Jul. 2014 243.61 143.45 337.81
Aug. 2014 241.92 144.19 331.63
Sept. 2014 241.89 144.59 330.65
Okt. 2014 241.41 144.96 328.54
Nov.2014 234.73 145.83 308.62
Des. 2014 235.25 147.3 306.75
Jan. 2015 224.53 148.99 276.22
Feb. 2015 229.31 149.16 288.01
Mar. 2015 232.33 148.72 296.54
Apr. 2015 232.38 148.22 297.65
Mai 2015 232.24 147.64 298.47
Jun. 2015 232.93 147.71 300.06
Jul. 2015 227.57 148.05 285.8
Aug. 2015 217.8 148.24 260.61
Sept. 2015 217.39 148.19 259.67
Okt. 2015 218.64 148.13 262.97
Nov.2015 219.57 149.37 262.88
Dec. 2015 209.75 149.35 238.01
Jan. 2016 200.39 148.95 215.52
Feb. 2016 195.13 149.1 202.18
Mars.2016 197.58 149.09 208.29
Apr. 2016 199.09 148.92 212.35
Mai 2016 204.54 149.13 225.48
Jun. 2016 210.32 148.93 240.22
Jul. 2016 211.18 149.15 241.94
Aug. 2016 207.47 149.21 232.61
Sept. 2016 204.22 147.81 227.19
Okt. 2016 208.75 146.75 240.45
Nov.2016 213.99 146.76 253.44
Des. 2016 224.98 147.38 279.56
Jan. 2017 225.7 147.68 280.89
Feb. 2017 231.83 149.19 294.9
Mar. 2017 229.43 149.22 287.8
Apr. 2017 224.64 150.03 271.68
Mai 2017 222.79 150.63 264.7
Jun. 2017 217.11 149.94 249.9
Jul. 2017 214.9 150.09 243.34
Aug. 2017 215.82 149.82 246.77
Sept. 2017 222 149.32 266.12
Okt. 2017 227.48 148.75 283.63
Nov.2017 234.84 150.37 300.94
Des 2017 241.54 149.99 321.56
Jan. 2018 249.08 152.34 337.41
Feb. 2018 242.74 153.06 317.21
Mar. 2018 243.98 152.52 322.19
Apr. 2018 252.04 152.6 345.38
Mai 2018 255.04 153.65 351.4
Jun. 2018 260.64 153.83 367.17
Jul. 2018 263.42 153.94 375.4
Aug. 2018 264.86 154.19 378.92

Lavere metallpriser, høy indeksverdi

Norge er Europas største produsent av primæraluminium, og aluminiumsprisen er derfor av stor betydning for økonomien i flere norske industriforetak. Metallindustrien er generelt en viktig næring i Norge, og aluminiumsindustrien er den mest tungtveiende i denne industrigrenen. I juli og august 2018 gikk metallprisene ned og bidro til å dempe veksten i PPI totalt. Prisnedgang på ikke-jernholdige metaller, også aluminium, var den viktigste driveren for nedgangen. Men som figur 2 viser, er fallet fra et svært høyt utgangspunkt. Sett under ett ligger metallprisene i august 2018 fortsatt over nivåene vi har sett de seineste åra.

Figur 2. Prisindekser, 2010 = 100

Metallindustri Ikke-jernholdige metaller
Jan. 2010 89.58 88.68
Feb. 2010 91.81 91.9
Mar. 2010 94.74 95.32
Apr. 2010 100.36 102.12
Mai 2010 103.18 104.33
Jun. 2010 100.27 100.27
Jul. 2010 99.2 98.02
Aug. 2010 100.35 99.13
Sept. 2010 102.64 102.37
Okt. 2010 104.57 104.13
Nov.2010 105.62 105.86
Des. 2010 107.68 107.88
Jan. 2011 110.29 111.02
Feb. 2011 113.8 114.81
Mar. 2011 112.21 113.82
Apr. 2011 111.46 112.54
Mai 2011 109.76 110.64
Jun. 2011 106.86 107.61
Jul. 2011 107.02 107.95
Aug. 2011 105.08 105.98
Sept. 2011 102.52 103.22
Okt. 2011 101.48 101.81
Nov.2011 97.83 97.94
Des. 2011 96.58 96.33
Jan. 2012 97.78 98.34
Feb. 2012 98.08 100.4
Mar. 2012 98.69 99.13
Apr. 2012 97.3 97.27
Mai 2012 97.24 95.71
Jun. 2012 97.62 95.13
Jul. 2012 96.29 93.7
Aug. 2012 93.69 90.88
Sept. 2012 93.56 91.25
Okt. 2012 94.51 92.75
Nov.2012 93.13 91.09
Des. 2012 92.95 91.7
Jan. 2013 93.62 92.92
Feb. 2013 92.86 92.53
Mar. 2013 93.65 92.97
Apr. 2013 91.53 90.27
Mai 2013 90.38 88.78
Jun. 2013 89.43 87.45
Jul. 2013 90.1 88.38
Aug. 2013 89.85 88.13
Sept. 2013 89.42 87.63
Okt. 2013 89.68 87.89
Nov.2013 89.95 88.04
Des. 2013 90.43 88.55
Jan. 2014 91.06 89.09
Feb. 2014 91.81 89.4
Mar. 2014 91.67 89.02
Apr. 2014 93.92 91.36
Mai 2014 94.74 92.88
Jun. 2014 97.84 96.63
Jul. 2014 100.84 100.68
Aug. 2014 101.45 101.5
Sept. 2014 103.96 104.48
Okt. 2014 104.1 104.74
Nov.2014 106.67 107.55
Des. 2014 110.76 112.73
Jan. 2015 114.48 116.17
Feb. 2015 113.48 114.03
Mar. 2015 116.18 118.09
Apr. 2015 112.97 114.09
Mai 2015 111.36 112.04
Jun. 2015 110.94 111.64
Jul. 2015 108.53 108.24
Aug. 2015 105.46 103.5
Sept. 2015 104.81 102.16
Okt. 2015 104.33 101.58
Nov.2015 103.62 101.18
Dec. 2015 101.47 98.27
Jan. 2016 100.15 98.08
Feb. 2016 98.86 97.62
Mars.2016 98.53 97.51
Apr. 2016 97.22 96.57
Mai 2016 97.74 96.37
Jun. 2016 97.79 96.2
Jul. 2016 101.71 101.24
Aug. 2016 105.17 104.52
Sept. 2016 103.58 102.19
Okt. 2016 102.07 100.1
Nov.2016 104.61 103.66
Des. 2016 107.58 108.16
Jan. 2017 109.9 110.36
Feb. 2017 114.8 110.17
Mar. 2017 117.37 114.44
Apr. 2017 120.41 116.66
Mai 2017 121.12 116.7
Jun. 2017 119.87 114.27
Jul. 2017 119.91 114.82
Aug. 2017 120.16 114.66
Sept. 2017 122.04 117.73
Okt. 2017 120.14 116.55
Nov.2017 127.08 125.86
Des 2017 128.59 127.11
Jan. 2018 129.17 127.9
Feb. 2018 133.22 129.87
Mar. 2018 132.74 129.44
Apr. 2018 132.8 127.95
Mai 2018 136.31 132.46
Jun. 2018 138.87 135.74
Jul. 2018 136.08 133.23
Aug. 2018 133.73 130.14

Kontakt