125758
/offentlig-sektor/statistikker/uhjelpoecd/aar
125758
Økning i internasjonal bistand
statistikk
2014-05-14T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
uhjelpoecd, Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt), u-hjelp, bistand, offentlige utgifter, internasjonale sammenligningerStatlige finanser, Offentlig sektor
false

Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i internasjonal bistand

Offentlige utgifter til utviklingshjelp fra OECD-landene som er medlem av Development Assistance Committee (DAC), økte med 6,2 prosent fra året før. Målt som andel av bruttonasjonalinntekt (BNI) lå utviklingshjelpen på 0,30 prosent for landene samlet sett.

Offentlige utgifter til utviklingshjelp. Årstall. Millioner US-dollar og som prosent av BNI
Beløp (mill. US-dollar)U-hjelpstall fra OECD (prosent av BNI)
2012201320122013
OECD/DAC- landene i alt126 949134 8380,290,30
 
Norge4 7535 5810,931,07
Danmark2 6932 9280,830,85
Sverige5 2405 8310,971,02
 
Frankrike12 02811 3760,450,41
Storbritannia13 89117 8810,560,72
Tyskland12 93914 0590,370,38
USA30 68731 5450,190,19
Andre OECD/DAC land44 71845 635....
Figur 1. Offentlige utgifter til utviklingshjelp 2013. Prosent av BNI

Etter to år med nedgang viser OECD-tall at DAC-landenes bistand målt i andel av BNI økte i 2013. Totalt var bistanden i 2013 på 134,8 milliarder amerikanske dollar. I volum var bistanden på det høyeste nivået noensinne, til tross for at flere av landene har hatt restriktive budsjetter som følge av finanskrisen.

Langt unna FNs mål

Utviklingshjelp i prosent av BNI er ofte brukt for å måle og sammenligne offentlige bistandsutgifter. I 1970 fremla FN et mål om at utviklingshjelp skulle utgjøre minst 0,7 prosent av BNI. Sverige, Danmark og Norge var relativt raskt ute med å nå dette målet tidlig på 1970-tallet. Likevel var det i 2013 kun de tre skandinaviske landene samt Luxembourg og Storbritannia som oppnådde FN-målet. For DAC-landene samlet, lå utgiftene til utviklingshjelp på 0,30 prosent av BNI i 2013, som er en oppgang fra 0,29 prosent i 2012.

USA fortsatt største bidragsyter

Med 31,5 milliarder amerikanske dollar bidro USA mest til utviklingshjelp målt i volum. Etter USA fulgte Storbritannia, Tyskland, Japan og Frankrike. Disse fem landene sto for til sammen 86,6 milliarder amerikanske dollar av utviklingshjelpen, som utgjør 64 prosent av totalen for DAC-landene.

Norge gir størst andel til utviklingshjelp

Norges utgiftsandel til bistand økte fra 0,93 prosent av BNI i 2012 til 1,07 prosent i 2013. Norge er det landet som gir størst andel av BNI til bistand, etterfulgt av Sverige og Luxembourg. Målt i amerikanske dollar ligger den norske offentlige bistanden på 5,6 milliarder, noe som er en økning på 17,4 prosent fra 2012. Årsaken til denne markante økningen er en ekstraordinær utbetaling til redusert avskoging i Amazonas, som har vært bevilget over tidligere års statsbudsjetter.