193575_tabell_227669_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/uhjelpoecd/aar
193575_tabell_227669
statistikk
2015-05-15T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
true
Bistand fra DAC-land målt i prosent av BNI redusert. Når ikke FNs mål om bistand på 0,7 prosent av BNI. Norges bistand reduseres fra året før.

Utgifter til utviklingshjelp i OECD-land (opphørt)2014

Innhold

Offentlige utgifter til utviklingshjelp. Årstall. Millioner US-dollar og som prosent av BNI
Beløp (mill. US-dollar)U-hjelpstall fra OECD (prosent av BNI)
2013201420132014
OECD/DAC- landene i alt135 072135 1640,300,29
 
Norge5 5815 0241,070,99
Danmark2 9272 9960,850,85
Sverige5 8276 2231,011,10
 
Frankrike11 33910 3710,410,36
Storbritannia17 87119 3870,700,71
Tyskland14 22816 2490,380,41
USA31 49732 7290,180,19
Andre OECD/DAC land45 80242 187....