Tabell

Offentlige utgifter til utviklingshjelp. Årstall. Millioner US-dollar og som prosent av BNI
Beløp (mill. US-dollar)U-hjelpstall fra OECD (prosent av BNI)
2013201420132014
OECD/DAC- landene i alt135 072135 1640,300,29
 
Norge5 5815 0241,070,99
Danmark2 9272 9960,850,85
Sverige5 8276 2231,011,10
 
Frankrike11 33910 3710,410,36
Storbritannia17 87119 3870,700,71
Tyskland14 22816 2490,380,41
USA31 49732 7290,180,19
Andre OECD/DAC land45 80242 187....