Holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp2013

Innhold

Arkiv for Holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp - hvert 3. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
5. november 2013 2013 Færre er for bistand
18. mai 2011 2010 Høy oppslutning om bistand
15. mai 2000 1999 Økt oppslutning om u-hjelp
16. april 2002 2001 Stabil oppslutning om u-hjelp
14. mars 2007 2006 Stor oppslutning om bistand