Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2018Desember 2019Desember 2020Desember 2019Desember 2020
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt877 479943 995858 3927,6-9,1
Ordinær skatt til staten64 39377 61585 51420,510,2
Ordinær skatt på utvinning av petroleum38 54043 01116 72511,6-61,1
Særskatt på utvinning av petroleum71 77490 49011 66326,1-87,1
Fellesskatt til staten186 722192 033209 5382,89,1
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)133 40835 13934 3235,2-2,3
Ordinær skatt til primærkommunen162 350170 107168 9014,8-0,7
Medlemsavgift til folketrygda143 190147 551153 6113,04,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2173 203183 819176 2626,1-4,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 9004 2281 855
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift684 279720 147725 9675,20,8
Ordinær skatt til staten58 91771 96377 19322,17,3
Fellesskatt til staten111 472109 490115 746-1,85,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)133 07934 81334 0295,2-2,3
Ordinær skatt til primærkommunen160 702168 450167 3534,8-0,7
Medlemsavgift til folketrygda142 991147 369153 5023,14,2
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2173 203183 819176 2626,1-4,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 9164 2421 883
 
Upersonlege skattytarar191 994222 670131 66616,0-40,9
Ordinær skatt til staten5 0285 1868 0373,155,0
Ordinær skatt på utvinning av petroleum38 54043 01116 72511,6-61,1
Særskatt på utvinning av petroleum71 77490 49011 66326,1-87,1
Fellesskatt til staten75 00882 29793 5979,713,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12532602532,8-2,7
Ordinær skatt til primærkommunen1 3901 4261 3912,6-2,5
 
Renter m.m.31 2061 179759-2,2-35,6
Ordinær skatt til staten34474672834,5-39,4
Fellesskatt til staten2422461951,7-20,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1766641-13,2-37,9
Ordinær skatt til primærkommunen258232158-10,1-31,9
Medlemsavgift til folketrygda199182110-8,5-39,6
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-16-14-28