Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2018Desember 2019Desember 2020Desember 2019Desember 2020
I alt8779448587,6-9,1
Skatt til kommuneforvaltninga1962052034,8-1,0
Skatt til staten2552742977,48,4
Skatt på utvinning av petroleum1101342821,0-78,7
Innbetalingar til folketrygda3163313304,7-0,5