Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
September 2018September 2019September 2020September 2019September 2020
I alt6897356806,8-7,5
Skatt til kommuneforvaltninga1551601603,7-0,4
Skatt til staten2032182327,16,3
Skatt på utvinning av petroleum72853918,7-54,2
Innbetalingar til folketrygda2592722505,0-8,1