Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
September 2018September 2019September 2020September 2019September 2020
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt688 716735 335680 1836,8-7,5
Ordinær skatt til staten49 78661 29466 11323,17,9
Ordinær skatt på utvinning av petroleum25 32127 83616 8519,9-39,5
Særskatt på utvinning av petroleum46 52557 45122 24523,5-61,3
Fellesskatt til staten150 650152 946164 2291,57,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)126 64427 53226 9653,3-2,1
Ordinær skatt til primærkommunen128 164132 951132 8313,7-0,1
Medlemsavgift til folketrygda114 936119 054121 8673,62,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2143 784152 718127 8306,2-16,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 9043 5531 253
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift549 972576 693560 1504,9-2,9
Ordinær skatt til staten46 50556 71359 40222,04,7
Fellesskatt til staten88 90086 18191 879-3,16,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)126 35627 22726 6803,3-2,0
Ordinær skatt til primærkommunen126 690131 380131 3103,7-0,1
Medlemsavgift til folketrygda114 817118 917121 7803,62,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2143 784152 718127 8306,2-16,3
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 9193 5571 271
 
Upersonlege skattytarar137 995157 773119 40414,3-24,3
Ordinær skatt til staten2 9824 2466 47542,452,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum25 32127 83616 8519,9-39,5
Særskatt på utvinning av petroleum46 52557 45122 24523,5-61,3
Fellesskatt til staten61 60666 58772 1898,18,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12402552536,3-0,8
Ordinær skatt til primærkommunen1 3201 3971 3925,8-0,4
 
Renter m.m.375086962915,9-27,6
Ordinær skatt til staten329933623612,4-29,8
Fellesskatt til staten14417716122,9-9,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)14950332,0-34,0
Ordinær skatt til primærkommunen15417413013,0-25,3
Medlemsavgift til folketrygda1191378715,1-36,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-15-5-17