397977_tabell_424497_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397977_tabell_424497
statistikk
2020-06-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmai 2020

Innhald

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Mai 2018Mai 2019Mai 2020Mai 2019Mai 2020
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt426 288461 440418 0368,2-9,4
Ordinær skatt til staten30 26137 76639 92224,85,7
Ordinær skatt på utvinning av petroleum11 20014 34310 49528,1-26,8
Særskatt på utvinning av petroleum19 55628 86123 21747,6-19,6
Fellesskatt til staten115 725118 706105 6392,6-11,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)116 31716 92416 0423,7-5,2
Ordinær skatt til primærkommunen78 53481 77678 8914,1-3,5
Medlemsavgift til folketrygda69 84172 55871 6153,9-1,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda283 96989 43571 8816,5-19,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar8851 070335
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift330 101346 631325 4785,0-6,1
Ordinær skatt til staten27 72334 02434 85822,72,5
Fellesskatt til staten54 62552 80553 736-3,31,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)116 04316 63115 7613,7-5,2
Ordinær skatt til primærkommunen77 09680 22877 3744,1-3,6
Medlemsavgift til folketrygda69 75072 43571 5213,8-1,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda283 96989 43571 8816,5-19,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar8941 074347
 
Upersonlege skattytarar95 689114 18792 03519,3-19,4
Ordinær skatt til staten2 3723 5694 90850,537,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum11 20014 34310 49528,1-26,8
Særskatt på utvinning av petroleum19 55628 86123 21747,6-19,6
Fellesskatt til staten60 99665 76051 7727,8-21,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12412552535,8-0,8
Ordinær skatt til primærkommunen1 3251 3981 3905,5-0,6
 
Renter m.m.349862252324,9-15,9
Ordinær skatt til staten31661731564,2-9,8
Fellesskatt til staten10414213036,5-8,5
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)133382815,2-26,3
Ordinær skatt til primærkommunen11315012732,7-15,3
Medlemsavgift til folketrygda911249436,3-24,2
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-9-4-12