397971_tabell_414960_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397971_tabell_414960
statistikk
2020-03-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapfebruar 2020

Innhald

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Februar 2018Februar 2019Februar 2020Februar 2019Februar 2020
I alt1371511529,90,8
Skatt til kommuneforvaltninga2526274,92,6
Skatt til staten5255576,44,1
Skatt på utvinning av petroleum15211639,8-22,0
Innbetalingar til folketrygda4650536,95,8