397971_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397971_tabell
statistikk
2020-03-18T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapfebruar 2020

Innhald