Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Februar 2018Februar 2019Februar 2020Februar 2019Februar 2020
I alt1371511529,90,8
Skatt til kommuneforvaltninga2526274,92,6
Skatt til staten5255576,44,1
Skatt på utvinning av petroleum15211639,8-22,0
Innbetalingar til folketrygda4650536,95,8