397967_tabell_409785_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
397967_tabell_409785
statistikk
2020-01-17T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapdesember 2019

Innhald

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Desember 2017Desember 2018Desember 2019Desember 2018Desember 2019
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt810 616877 479943 9958,27,6
Ordinær skatt til staten51 56964 39377 61524,920,5
Ordinær skatt på utvinning av petroleum23 68838 54043 01162,711,6
Særskatt på utvinning av petroleum41 36171 77490 49073,526,1
Fellesskatt til staten199 152186 722192 033-6,22,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)132 32733 40835 1393,35,2
Ordinær skatt til primærkommunen156 496162 350170 1073,74,8
Medlemsavgift til folketrygda136 714143 190147 5514,73,0
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2166 092173 203183 8194,36,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 2183 9004 22821,28,4
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift659 305684 279720 1473,85,2
Ordinær skatt til staten47 57658 91771 96323,822,1
Fellesskatt til staten119 180111 472109 490-6,5-1,8
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)131 98233 07934 8133,45,2
Ordinær skatt til primærkommunen154 778160 702168 4503,84,8
Medlemsavgift til folketrygda136 447142 991147 3694,83,1
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2166 092173 203183 8194,36,1
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3 2513 9164 242
 
Upersonlege skattytarar150 218191 994222 67027,816,0
Ordinær skatt til staten3 8785 0285 18629,73,1
Ordinær skatt på utvinning av petroleum23 68838 54043 01162,711,6
Særskatt på utvinning av petroleum41 36171 77490 49073,526,1
Fellesskatt til staten79 65475 00882 297-5,89,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12522532600,42,8
Ordinær skatt til primærkommunen1 3851 3901 4260,42,6
 
Renter m.m.31 0931 2061 17910,3-2,2
Ordinær skatt til staten3114447467292,14,5
Fellesskatt til staten318242246-23,91,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1937666-18,3-13,2
Ordinær skatt til primærkommunen333258232-22,5-10,1
Medlemsavgift til folketrygda267199182-25,5-8,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-33-16-14