Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Juli 2017Juli 2018Juli 2019Juli 2018Juli 2019
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Tvangsmulkt er teken med frå januar 2018.
4Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt508 161538 189581 7075,98,1
Ordinær skatt til staten31 36837 98247 06321,123,9
Ordinær skatt på utvinning av petroleum9 00916 89820 95187,624,0
Særskatt på utvinning av petroleum14 62029 57842 177102,342,6
Fellesskatt til staten141 194129 530132 072-8,32,0
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)119 66420 30320 9943,23,4
Ordinær skatt til primærkommunen94 04197 666101 3883,93,8
Medlemsavgift til folketrygda83 85187 33090 4794,13,6
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2111 882115 979123 1773,76,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 5322 9233 40815,416,6
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift411 298425 313446 0113,44,9
Ordinær skatt til staten28 63635 09642 87922,622,2
Fellesskatt til staten72 63267 81965 641-6,6-3,2
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)119 37120 02420 6983,43,4
Ordinær skatt til primærkommunen92 52696 22399 8414,03,8
Medlemsavgift til folketrygda83 70387 24090 3634,23,6
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2111 882115 979123 1773,76,2
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar2 5492 9343 412
 
Upersonlege skattytarar96 247112 339135 02816,720,2
Ordinær skatt til staten2 6642 6913 9611,047,2
Ordinær skatt på utvinning av petroleum9 00916 89820 95187,624,0
Særskatt på utvinning av petroleum14 62029 57842 177102,342,6
Fellesskatt til staten68 38261 60366 282-9,97,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1242241256-0,46,2
Ordinær skatt til primærkommunen1 3301 3281 402-0,25,6
 
Renter m.m.3616537668-12,824,4
Ordinær skatt til staten368195223186,814,4
Fellesskatt til staten180109149-39,436,7
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1513840-25,55,3
Ordinær skatt til primærkommunen185116145-37,325,0
Medlemsavgift til folketrygda14990116-39,628,9
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar4-17-11-4