Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juli 2017Juli 2018Juli 2019Juli 2018Juli 2019
I alt5085385825,98,1
Skatt til kommuneforvaltninga1141181223,83,7
Skatt til staten175170183-2,77,1
Skatt på utvinning av petroleum24466396,735,8
Innbetalingar til folketrygda1962032143,95,1