367233_tabell_383891_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367233_tabell_383891
statistikk
2019-04-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmars 2019

Innhald

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mars 2017Mars 2018Mars 2019Mars 2018Mars 2019
I alt2362492705,68,4
Skatt til kommuneforvaltninga5456593,64,4
Skatt til staten7880863,77,0
Skatt på utvinning av petroleum9152262,745,3
Innbetalingar til folketrygda94971032,86,1