Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Mars 2017Mars 2018Mars 2019Mars 2018Mars 2019
I alt2362492705,68,4
Skatt til kommuneforvaltninga5456593,64,4
Skatt til staten7880863,77,0
Skatt på utvinning av petroleum9152262,745,3
Innbetalingar til folketrygda94971032,86,1