367233_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
367233_tabell
statistikk
2019-04-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapmars 2019

Innhald