321087_tabell_343824_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321087_tabell_343824
statistikk
2018-03-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapfebruar 2018

Innhald

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Februar 2016Februar 2017Februar 2018Februar 2017Februar 2018
I alt1261271370,28,6
Skatt til kommuneforvaltninga2224259,44,3
Skatt til staten504952-1,25,3
Skatt på utvinning av petroleum11815-26,377,0
Innbetalingar til folketrygda4446464,11,9