Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Februar 2016Februar 2017Februar 2018Februar 2017Februar 2018
I alt1261271370,28,6
Skatt til kommuneforvaltninga2224259,44,3
Skatt til staten504952-1,25,3
Skatt på utvinning av petroleum11815-26,377,0
Innbetalingar til folketrygda4446464,11,9