321087_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/skatteregn/maaned
321087_tabell
statistikk
2018-03-16T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Svalbard
no
false

Skatterekneskapfebruar 2018

Innhald