Tabell

Innbetalt skatt hittil i år
Milliardar kronerEndring i prosent frå året før
Juni 2015Juni 2016Juni 2017Juni 2016Juni 2017
I alt439413424-5,82,6
Skatt til kommuneforvaltninga8390937,83,4
Skatt til staten1431431560,09,1
Skatt på utvinning av petroleum693426-50,9-24,1
Innbetalingar til folketrygda1431471502,52,1