Tabell

Innbetalt og fordelt skatt etter ordning og art. Hittil i år
Millionar kronerEndring i prosent frå året før
Juni 2015Juni 2016Juni 2017Juni 2016Juni 2017
1Frå og med april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylkeskommune.
2Sentralt berekna arbeidsgjevaravgift for statstilsette er ikkje teken med.
3Renteutgiftar tilknytta skatt på utbytte frå utanlandske aksjonærar teken med frå januar 2015.
Fordelte skattar i alt438 638413 325424 272-5,82,6
Ordinær skatt til staten15 89320 57325 47829,423,8
Ordinær skatt på utvinning av petroleum26 05813 2979 863-49,0-25,8
Særskatt på utvinning av petroleum43 39520 78316 009-52,1-23,0
Fellesskatt til staten127 072121 520128 051-4,45,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)114 67115 62716 0306,52,6
Ordinær skatt til primærkommunen68 47874 02176 6868,13,6
Medlemsavgift til folketrygda63 41067 08768 0885,81,5
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda279 80079 67281 730-0,22,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar-1407462 336
 
Personlege skattytarar medrekna arbeidsgjevaravgift309 077320 384325 4023,71,6
Ordinær skatt til staten11 95717 72923 06348,330,1
Fellesskatt til staten72 57867 18559 368-7,4-11,6
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)114 40015 36615 7436,72,5
Ordinær skatt til primærkommunen67 08672 65275 1928,33,5
Medlemsavgift til folketrygda63 36567 02367 9565,81,4
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda279 80079 67281 730-0,22,6
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar-1097572 349
 
Upersonlege skattytarar129 37792 68798 316-28,46,1
Ordinær skatt til staten3 8992 8252 353-27,5-16,7
Ordinær skatt på utvinning av petroleum26 05813 2979 863-49,0-25,8
Særskatt på utvinning av petroleum43 39520 78316 009-52,1-23,0
Fellesskatt til staten54 45154 26568 521-0,326,3
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)1243233242-4,13,9
Ordinær skatt til primærkommunen1 3311 2851 327-3,53,3
 
Renter m.m.18425455538,0118,5
Ordinær skatt til staten381962-50,0226,3
Fellesskatt til staten437016262,8131,4
Ordinær skatt til fylkeskommunen (inkl. Oslo)12829463,658,6
Ordinær skatt til primærkommunen618416737,798,8
Medlemsavgift til folketrygda456413242,2106,3
Arbeidsgjevaravgift til Folketrygda2.....
Skatt på utbytte til utanlandske aksjonærar3-31-12-13