Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. juni 2021 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021
4. mars 2021 4. kvartal 2020 4. kvartal 2020
8. desember 2020 3. kvartal 2020 3. kvartal 2020
11. september 2020 2. kvartal 2020 2. kvartal 2020
9. juni 2020 1. kvartal 2020 1. kvartal 2020
2. mars 2020 4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
6. desember 2019 3. kvartal 2019 3. kvartal 2019
20. september 2019 2. kvartal 2019 2. kvartal 2019
6. juni 2019 1. kvartal 2019 1. kvartal 2019
27. februar 2019 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
6. desember 2018 3. kvartal 2018 3. kvartal 2018
12. september 2018 2. kvartal 2018 2. kvartal 2018
8. juni 2018 1. kvartal 2018 1. kvartal 2018
27. februar 2018 4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
8. desember 2017 3. kvartal 2017 3. kvartal 2017

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - årlig (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
3. juni 2021 2021 2021
4. mars 2021 2020 2020
8. desember 2020 2020 2020
11. september 2020 2020 2020
9. juni 2020 2020 2020
2. mars 2020 2019 2019
6. desember 2019 2019 2019
20. september 2019 2019 2019
6. juni 2019 2019 2019
27. februar 2019 2018 2018
6. desember 2018 2018 2018
12. september 2018 2018 2018
8. juni 2018 2018 2018
27. februar 2018 2017 2017
8. desember 2017 2017 2017

For tidligere publiseringer se også: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art og Offentlige innkjøp (opphørt).