Tabell

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Milliarder kroner
4. kvartal 20154. kvartal 2016EndringEndring i prosent
Siste kvartal
Totale inntekter412410-3-0,6
Totale utgifter391404133,3
Overskudd216-15.
Siste fire kvartaler
Totale inntekter1 6841 662-22-1,3
Totale utgifter1 4981 565674,5
Overskudd18797-89.