Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2004

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. juni 2002 4. kvartal 2001 Ny formålsgruppering av forvaltningens utgifter
3. mai 2002 4. kvartal 2001 Lavere netto finansinvestering
3. mai 2001 4. kvartal 2000 Sterk inntektsvekst i offentlig forvaltning
4. mai 2000 4. kvartal 1999 Overskuddet øker igjen

Arkiv for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter - årlig (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. juni 2002 1990-2001 Ny formålsgruppering av forvaltningens utgifter
3. mai 2002 1995-2001 Lavere netto finansinvestering
3. mai 2001 1994-2000 Sterk inntektsvekst i offentlig forvaltning
4. mai 2000 1993-1999 Overskuddet øker igjen

For tidligere publiseringer se også: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter etter art og Offentlige innkjøp (opphørt).