230671_tabell_297170_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
230671_tabell_297170
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
true
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Overskuddet i 2016 er halvert siden 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2016

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20122013201420152016
Totale inntekter1 664 6771 662 5781 693 3511 684 1971 661 979
Totale utgifter1 254 1271 331 2461 418 0711 497 5401 564 586
Overskudd410 551331 332275 280186 65797 394
 
Overskudd i statsforvaltningen427 676354 512298 453199 915110 496
Overskudd i kommuneforvaltningen-17 126-23 180-23 173-13 259-13 102