Tabell

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20122013201420152016
Totale inntekter1 664 6771 662 5781 693 3511 684 1971 661 979
Totale utgifter1 254 1271 331 2461 418 0711 497 5401 564 586
Overskudd410 551331 332275 280186 65797 394
 
Overskudd i statsforvaltningen427 676354 512298 453199 915110 496
Overskudd i kommuneforvaltningen-17 126-23 180-23 173-13 259-13 102