251999_tabell_268186_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
251999_tabell_268186
statistikk
2016-06-03T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
false
Inntekter og utgifter i stat og kommune. Skatter og avgifter, petroleumsinntekter, trygder, pensjoner, offentlige investeringer i vei og jernbane. Statens petroleumsinntekter falt med 100 milliarder i 2015.

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2015

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20112012201320142015
Totale inntekter1 580 5951 664 6771 662 5781 691 8641 682 753
Totale utgifter1 205 1221 254 1271 331 2461 416 5841 496 789
Overskudd375 474410 551331 332275 280185 964
 
Overskudd i statsforvaltningen394 979427 676354 512298 629202 637
Overskudd i kommuneforvaltningen-19 505-17 126-23 180-23 349-16 673