Tabell

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20112012201320142015
Totale inntekter1 580 5951 664 6771 662 5781 691 8641 682 753
Totale utgifter1 205 1221 254 1271 331 2461 416 5841 496 789
Overskudd375 474410 551331 332275 280185 964
 
Overskudd i statsforvaltningen394 979427 676354 512298 629202 637
Overskudd i kommuneforvaltningen-19 505-17 126-23 180-23 349-16 673