238255_tabell_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
238255_tabell
statistikk
2015-12-11T10:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
false
Det samlede innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 462 milliarder kroner i 2014. Dette er en økning på rundt 23 milliarder fra 2013.

Offentlige innkjøp (opphørt)2014

Innhold