Publisert Tittel Åpne
20. januar 2021 Nedgang i olje- og gassutvinning ga dårligere driftsresultater i 2019 Artikkel
12. desember 2019 Olje- og gassutvinning fortsatt største næringen Artikkel
20. desember 2018 Økte inntekter fra olje- og gassutvinning medførte gode driftsresultat Artikkel
22. desember 2017 Nedgang i driftsresultat for offentlige ikke-finansielle foretak Artikkel
20. desember 2016 Nedgang i olje- og gassutvinning gir dårligere driftsresultater Artikkel