Første nettoinnskudd i oljefondet siden 2015

Publisert:

Statsregnskapet 2018 viser samlede inntekter på 1351 milliarder kroner og utgifter på 1318 milliarder kroner.

Etter underskudd før overførsel fra Statens pensjonsfond utland i både 2016 og 2017, viser Statsregnskapets inntekter og utgifter at overskuddet før netto avsetning til Statens pensjonsfond utland i 2018 endte på 32 milliarder kroner.

Figur 1

Figur 1. Statsregnskapets inntekter og utgifter. Prosent av BNP

Økte oljepriser gav påfyll til Oljefondet

I 2018 økte statsregnskapets utgifter med 37 milliarder kroner, mens inntektene økte med 125 milliarder kroner. I takt med at oljeprisen falt i perioden 2014-2016, ble også statens netto kontantstrøm fra oljevirksomheten redusert. Oljeprisen steg imidlertid i 2017 og videre i 2018, og med denne prisstigningen har kontantstrømmen fra oljevirksomheten også tatt seg opp. De økte inntektene tillot staten å foreta en netto avsetning til Statens pensjonsfond utland i 2018. Dette skjedde etter at staten for første gang i 2016, og igjen i 2017, tok ut mer enn det den satte inn i fondet. Statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten overføres i sin helhet til fondet, mens det gjøres uttak derfra for å dekke det oljekorrigerte underskuddet.

Figur 2. Netto avsetning til Statens pensjonsfond utland

Mill. kr
1995 1981
1996 44213
1997 64019
1998 27982
1999 26133
2000 151904
2001 242826
2002 115828
2003 110818
2004 122680
2005 204950
2006 298005
2007 313580
2008 407496
2009 172573
2010 166601
2011 266646
2012 290933
2013 227812
2014 155502
2015 32193
2016 -87737
2017 -63547
2018 25445

 

Kontakt