Publisert Tittel Åpne
16. mars 2020 Eiendomsskatt, kommunereform og statistikk Artikkel
17. juni 2019 Veksten i eiendomsskatten stopper opp Artikkel
25. mars 2019 Eiendomsskatten følger kraftprisen Artikkel
19. juni 2017 Svært få kommuner med fritak for eiendomsskatt på hytter Artikkel