162146_tabell_177134_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
162146_tabell_177134
statistikk
2014-05-14T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Utslipp av klimagasser (1990-2013). Omfatter CO2, CH4, N2O og fluorgasser. I 2013 var de totale klimagassutslippene 52,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp til luft2013, foreløpige tall

Innhold

Utslipp til luft av klimagasser, etter kilde. 19901
1990
Mill. tonn CO2-ekvivalenterMill. tonn1 000 tonnTonn
Klimagasser i altKarbondioksid (CO2)Metan (CH4)Lystgass (N2O)Hydrofluor-karboner (HFK)Perfluor-karboner (PFK)Svovel-heksafluorid (SF6)
1Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
Alle kilder50,434,8236,216,30,4503,592,0
Olje- og gassutvinning7,77,415,40,10,00,00,0
Industri og bergverk19,111,35,76,90,0503,589,7
Energiforsyning0,30,30,10,00,00,00,0
Oppvarming i andre næringer og husholdninger2,62,56,60,10,00,00,0
Veitrafikk7,87,63,40,20,00,00,0
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.5,65,40,70,60,00,00,0
Jordbruk5,00,0121,28,00,00,00,0
Andre kilder2,20,283,00,50,40,02,3

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB