Kommunalt avløp, økonomi2001

Innhold

Arkiv for Kommunalt avløp, økonomi - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. november 2002 2001 Fortsatt nedgang i investeringene
14. november 2001 2000 Forurenserne må betale
26. juli 2001 2000 Nedgang i investeringene
3. oktober 2000 1999 Gebyrsatsene øker mindre enn kostnadene
6. oktober 1999 1998 Kraftig investeringsøkning