219950_tabell_231124_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/avfregno/aar
219950_tabell_231124
statistikk
2015-06-16T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
false
Statistikken viser den totale avfallsmengdene i Norge i 2013. Avfallet fordeles på opprinnelse, materiale og behandling, for eksempel gjenvinning og forbrenning.

Avfallsregnskapet2013

Innhold

Avfallsmengder i Norge etter kilde og materiale. 1 000 tonn.
2013
I alt, uten lett forurensede masserVåtorganisk avfallPark- og hageavfallTreavfallSlamPapir, papp og kartongGlassMetallEE-avfallBetong og teglSlagg, støv, bunnaske, flygeaskePlastGummiTekstilerKasserte kjøretøyRadioaktivt avfallFarlig avfallBlandet avfallAndre materialerLett forurensede masser
Avfallskilder i alt11 2047012261 32535276510575114581471016957423301 2842 5081 0551 389
Jord-, skogbruk og fiske14848910502300230210024210
Bergverk og utvinning3904020101110010000361260
Industri2 620354067693841115365130017111054112920312
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning100000000810560000033010
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet4100041310031017400000771910
Bygge- og anleggsvirksomhet2 2640026002698610747050030203267720
Tjenesteytende næringer2 14012023126128356301362316132560330809671521
Annen eller uspesifisert næring692000000274560180580000125001 356
Private husholdninger2 44017419425502935578450034011860461 022570