319987
/natur-og-miljo/statistikker/avfind/hvert-4-aar
319987
statistikk
2017-09-19T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Energi og industri
no
avfind, Avfall fra industrien, næringsavfall, avfallsbehandling, gjenvinning, forbrenning, deponering, kompostering, biologisk håndtering, matavfall, avfallstyper (for eksempel papir, glass, plast)Avfall, Industri og bergverksdrift, Energi og industri, Natur og miljø
true

Avfall fra industrien2015

Innhold

Publisert:

Avfall fra industrien. Behandlingsmåter. 1000 tonn.1
20082015
1Tidsseriebrudd. Biprodukt regnes ikke som avfall, og inngår derfor ikke i tall f.o.m. 2015.
2Eksport inngår i andre behandlingsmåter
3«Brukt som fyll- og/eller dekkmasse» inngår i «Annen sluttbehandling» i tall for 2008»
Behandlingsmåter i alt2 286906
Levert til materialgjenvinning867400
Levert til kompostering12223
Levert til biogassbehandling2870
Levert til forbrenning med energiutnyttelse628128
Levert til forbrenning uten energiutnyttelse0..
Levert til deponering372135
Levert til sortering073
Levert til annen sluttbehandling26939
Levert til eksport20..
Levert til ukjent behandling0..
Brukt som fyll- og/eller dekkmasse3011

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB