354881
/natur-og-miljo/statistikker/arealvern/aar
354881
statistikk
2018-08-27T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealvern, Vernede områder, nasjonalparker, naturreservater, landskapsvernområder, fredninger, biotopvern, kulturminner, kulturminneloven, naturmangfoldloven, SvalbardmiljølovenNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
false

Vernede områder2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Områder vernet etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. Areal, antall og andel, per 31.desember123
2017
HovedlandetSvalbard og Jan Mayen
Vernet areal (km²)Antall verneområderAndel av totalarealVernet areal (km²)Antall verneområderAndel av totalareal
1Jan Mayen består av et naturreservat på 375 km2
2Hovedlandet vil si Norges fastland med øyer, men ekskludert Svalbard og Jan Mayen
3Noen vernede arealer tilhører flere vernekategorier. Totalt vernet areal er derfor mindre enn sum vernet areal for de fire vernekategoriene
Nasjonalpark31 294399,714 369723,4
Naturreservat6 7822 2652,125 4932241,5
Landskapsverneområde17 2311945,3000,0
Andre fredninger3874580,11410,02

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB