373995_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealrek/hvert-2-aar
373995
statistikk
2019-04-08T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
arealrek, Rekreasjonsareal og nærturterreng, turterreng, friluftslivAreal, Natur og miljø
false

Rekreasjonsareal og nærturterreng1. januar 2018

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andel bosatte og bygninger innen tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng. Alder og bygningstypegrupper. Prosent
2018
Andel med trygg tilgang til rekreasjonsarealAndel med trygg tilgang til nærturterreng
Alle aldre5946
Under 20 år6250
Barnehage6848
Skolebygning5739
Enebolig6255
Tomannsbolig5848
Rekkehus, kjedehus, andre småhus6752
Store boligbygg4730
Bygning for bofellesskap5847
Sykehjem5545