376127_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/arealdekke/aar
376127
statistikk
2019-02-18T08:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealdekke, Areal av land og ferskvatn, arealdekke, landareal, ferskvassareal, høgd over havetNatur og miljø, Areal, Natur og miljø, Svalbard
false

Areal av land og ferskvatn1. januar 2019

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Areal av land og ferskvatn. Kvadratkilometer1
2019
I altLandFerskvatn
1Kilde: Kartverkets kartserie N50 og Norsk polarinstitutts kartserie S100.
Kongeriket Norge385 204365 09420 111
Hovedlandet323 805304 09619 709
Svalbard61 02260 627395
Jan Mayen3773716