216525
/natur-og-miljo/statistikker/arealdekke/aar
216525
Oppdaterte arealtal i statistikkbanken
statistikk
2015-04-09T10:00:00.000Z
Natur og miljø;Svalbard
no
arealdekke, Areal av land og ferskvatn, arealdekke, landareal, ferskvassareal, høgd over havetAreal, Natur og miljø, Natur og miljø, Svalbard
false
Statistikken gir en oversikt over landareal og ferskvannsareal i fylker, kommuner og grunkretser. Norge utenom Svalbard dekker 323 772 kvadratkilometer.

Areal av land og ferskvatn1. januar 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte arealtal i statistikkbanken

Tal for grunnkrinsar, kommunar og fylke er oppdaterte og lagde ut i Statistikkbanken. Etter små justeringar på grunnkrinsnivå er det samla arealet av Fastlands-Noreg berekna til 323 772 km2.

Areal av land og ferskvatn. Kvadratkilometer1
2015
I altLandFerskvatn
1Kilde: Kartverkets kartserie N50 og Norsk polarinstitutts kartserie S100.
Kongeriket Norge385 171365 19119 980
Hovedlandet323 772304 19319 579
Svalbard61 02260 627395
Jan Mayen3773716

Det har ikkje vore samanslåing av kommunar eller grunnkrinsar det siste året. Ingen kommunar eller grunnkrinsar har heller vorte oppdelte.

Auka kvalitet i grensene gjer at det er skjedd nokre justeringar av tal for grunnkrinsar og kommunar. Hovudlandet er no berekna til 323 772 km2.

Slik hentar du ut tal frå StatistikkbankenÅpne og lesLukk

Om du ynskjer å få ut tal for den enkelte grunnkrinsen, eller alle grunnkrinsar i heile landet, må du gjere dette i fleire steg:

1. Vel den aktuelle tabellen.

2. Gå til fana som heiter ”Vel via grupper”

3. Vel så ”region” i rullemeny, og vel ei gruppering i rullemenyen nedanfor.

4. Trykk så på knappen ”Vel som enkeltverdiar”. Du kan no gå attende til fanen ”Min tabell” og fortsette på vanleg vis for å få ut tal.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB