Vi betaler mindre i bensin- og dieselavgifter

Publisert:

Inntektene fra veibruksavgiftene på bensin og autodiesel falt med 5,8 prosent i 2016 og utgjør nå 15 milliarder kroner. Vi må helt tilbake til 2007 for å finne et lavere nivå.

Siden 2013 har inntektene fra veibruksavgiftene på autodiesel og bensin gått ned med nesten 2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 11,1 prosent. Inntektene fra autodieselavgiften utgjør nå 64 prosent av totalt innbetalt veibruksavgift.

Figur 1. Inntekter fra veibruksavgiftene på bensin og autodiesel

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Veibruksavgift på bensin og autodiesel 14.14 14.56 15.19 15.49 16.03 16.03 15.77 16.92 16.62 15.98 15.05
Veibruksavgift på bensin 8.41 8.13 7.87 7.69 7.37 6.86 6.35 6.42 6.01 5.71 5.49
Veibruksavgift på autodiesel 5.73 6.42 7.31 7.80 8.65 9.17 9.42 10.51 10.62 10.27 9.56

Bensinavgiften fortsetter den nedadgående trenden

Vi betalte 225 millioner kroner mindre i veibruksavgift på bensin i 2016. Dette er en nedgang på 3,9 prosent fra året før. Nedgangen skyldes at omsetningen av bensin fortsetter å falle. Siden 2006 har inntektene fra denne avgiften blitt redusert med 35 prosent, som tilsvarer nesten 3 milliarder kroner.

Biodrivstoff forklarer nedgangen i autodieselavgiften

Inntektene fra veibruksavgift på autodiesel falt i 2016 med 6,9 prosent, tilsvarende 704 millioner kroner. Dette skjedde selv om både avgiftssatsen og omsetningen av autodiesel økte i denne perioden. Årsaken til inntektsfallet var at andelen biodiesel økte kraftig. Biodrivstoff utover omsetningskravet er ikke omfattet av veibruksavgift, og dette forklarer nedgangen i inntektene.

Inntektene fra veibruksavgift på autodiesel har økt i hele perioden 2002–2014, men i 2015 gikk inntektene ned med 3,3 prosent. Nedgangen i 2015 kunne tilskrives at satsen på avgiften ble redusert for å kompensere for en tilsvarende økning i CO2-avgiften. I 2016 er derimot inntektstapet fra veibruksavgiftene betydelig større enn økningen i inntektene fra CO2-avgiften.

 

 

 

 

Kontakt