Avgifter på klimagassutslipp dominerer miljøavgiftene

Publisert:

I 2016 utgjorde avgifter på klimagassutslipp 48,1 prosent av miljøavgiftene. Dette er første gang at inntektene fra avgifter på klimagassutslipp er større enn inntektene fra veibruksavgiftene.

Inntektene fra miljøavgiftene kommer i hovedsak fra avgifter på klimagassutslipp og veibruk. I 2016 ble det innbetalt 34 milliarder kroner i miljøavgifter, en økning på 0,7 prosent fra året før. Miljøavgiftene står nå for 3,9 prosent av totale avgifter i Norge.

Figur 1. Inntektene fra miljøavgiftene fordelt på ulike avgiftsgrupper. 2016

2016
Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter 48.1% 16380
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv. 44.6% 15164
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers 5.6% 1903
Avgifter på utslipp av NOx og svovel 1.1% 379
Avgifter på avfall 0.6% 203

Sterk økning i inntektene fra avgifter på klimagassutslipp

Inntektene fra avgifter på klimagassutslipp økte med 9,4 prosent i 2016 og utgjør nå 16,4 milliarder kroner. Det er CO2-komponenten fra engangsavgiften som bidrar mest til økningen sammen med den ordinære CO2-avgiften.

Inntektene fra veibruksavgiftene gikk i 2016 ned med 5,7 prosent, tilsvarende 917 millioner kroner. Veibruksavgiftene utgjør nå 15,2 milliarder kroner, og inntektene fra veibruksavgiftene er i 2016 dermed mindre enn inntektene fra avgifter på klimagassutslipp.

Figur 2. Inntekter fra miljøavgiftene

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Miljøavgifter i alt 17 18 19 20 22 23 21 20 20 24 23 24 27 32 29 31 30 30 33 34 34 34
Avgifter på klimagassutslipp inkl. klimakvoter 3 3 3 3 7 7 7 7 6 9 7 8 9 14 11 13 12 12 13 14 15 16
Avgifter på utslipp av NOx og svovel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
Veibruksavgifter på støy og lokale forurensning mv. 13 13 14 15 14 15 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 16 15
Avgifter på avfall 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Andre avgifter på miljøproblemer ikke nevnt ellers 2 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Næringslivet betaler mest

Tall for 2015 viser at det er næringslivet som betaler mesteparten av miljøavgiftene med en andel på 59,1 prosent. Bergverks- og utvinningsnæringene betaler sammen med transportnæringene det meste av næringslivets miljøavgifter.

Figur 3

Miljøavgifter fordelt på næringer og husholdninger. 2015

De største innbetalingene fra næringslivet kommer fra avgifter på klimagassutslipp, mens husholdningene betalte i 2015 mesteparten av veibruksavgiftene med en andel på 51,4 prosent.

 

Kontakt