Forbruk av avisingskjemikalier ved norske lufthavner

Tilbake til artikkelen

Forbruk av avisingskjemikalier ved norske lufthavner
  2018 2017 2016 2015 2014
1Oppgitt som mengde produkt, ikke konsentrat.
Flyavisingskjemikalier          
100% glykol. 1000 liter 5 071 3 647 2 716 2 412 2 288
Baneavisingskjemikalier (produktmengder)          
Formiat (flytende form) 1000 liter1 3 549 4 314 3 622 3 552 2 591
Formiat (fast stoff) Kg1 664 743 478 444 210

Kontakt